Głębokie wiercenie

Głębokie wiercenie jest metodą wykonywania otworów o głębokości większej niż 10 x D aż do 150 x D. Dla potrzeb naszej produkcji wykonujemy głębokie wiercenie w prętach przeznaczonych do wysokociśnieniowych pochew termometrycznych. Świadczymy również usługi z zakresu głębokiego wiercenia nieprzelotowego do głębokości 1100mm