Dokumentacja

Informacja techniczna

  • Odchyłki graniczne (rezystory termometryczne, termopary)
  • Własności dynamiczne (charakterystyka czasowa, stała czasowa)
  • Układ połączeń przewodów wewnętrznych (symbole układu połączeń, podłączenie termometrów oporowych)
  • Badania wyrobu (sprawdzanie oporników termometrycznych i termopar, niepewność pomiaru, przyrządy kontrolne i aparatura pomiarowa stosowana w laboratorium).

pobierz plik
Certyfikat Badania Typu WE KDB 09ATEX053X

pobierz plik
Certyfikat Badania Typu WE KDB 16ATEX0013X

pobierz plik