Karta produktu

Wielopunktowy cyfrowy czujnik temperatury typ TET-101/Exi- DS18B20


Termometr wielopunktowy TET-101-DD18B20 z zawiesiem kabłąkowym lub do instalacji na króćcu kołnierzowym lub gwintowanym przeznaczony jest do pomiaru rozkładu pionowego temperatury w zakresie temperatur od -40°C do +125°C np. w
silosach zbożowych, silosach mieszalni pasz oraz na instalacjach biogazu. Pomiar jest wykonywany w kilku (do 64) punktach
rozmieszczonych na różnych głębokościach w zależności od potrzeb zamawiającego. Czujnikiem temperatury jest układ scalony DS18B20 (Dallas) z cyfrową transmisją danych dzięki czemu wszystkie czujniki łączone są do głowicy jednym kablem trój-
żyłowym. Czujniki są umieszczone w rurze metalowej lub w wężu zapewniającym odpowiednią osłonę czujników oraz wytrzymałość liny pomiarowej na zerwanie. Konstrukcja węża bazuje na spiralnie ułożonych drutach, zapewniających odpowiednią
wytrzymałość na zerwanie z dodatkową osłonę z tworzywa antystatycznego. Osłona zewnętrzna jest gładka by zmniejszyć
prawdopodobieństwo oblepiania produktem znajdującym się lub wsypywanym do silosu.
Wersja podstawowa zapewnia wytrzymałość na zerwanie do 700 kN. Na żądanie klienta można stosować ucho kotwiące u
dołu czujnika ale może to zwiększyć obciążenie liny z uwagi na oblepianie ucha przez zawartość silosu. Czujnik może mocowany wewnątrz silosu do konstrukcji nośnej za pomocą ucha o wielkości dostosowanej do wymagań użytkownika. Możliwe jest
także instalowanie na króćcu przewidzianym przez producenta silosu.
W przypadku dużych silosów instaluje się kilka lin pomiarowych, które mogą mieć takie samo lub inne rozmieszczenie czujników na długości liny. Poszczególne liny mogą być łączone do tej samej magistrali OneWire .
Głowica przyłączeniowa jest instalowana na zewnątrz silosu co ułatwia wykonanie podłączeń. W przypadku niedużych instalacji kabel od liny pomiarowej może być doprowadzony bezpośrednio do sterowni.
W wersji iskrobezpiecznej lina pomiarowa jest łączona do bariery Zenera umieszczonej w strefi bezpiecznej. Za barierą Moduł elektroniki zapewnia przetwarzanie z magistrali 1-wire (protokół 1-wire) na magistralę RS232/485 (protokół. MODBUS RTU)
Do pomiarów na instalacjach biogazu przewidziana jest wersja z czujnikami w rurze metalowej.

  pobierz plik

Zapytaj o ten produkt

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alf Sensor Sp.J. z siedzibą w Krakowie, zawartych w formularzu moich danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu

Zobacz również

Podkładki i uszczelki termometrów i termopar

Podkładki i uszczelki termometrów i termopar

czytaj więcej
Mikroprocesorowy Regulator Temperatury typ AR601

Mikroprocesorowy Regulator Temperatury typ AR601

czytaj więcej
Termometr oporowy prosty z króćcem typ TOP-PKG-05; /ExiM1/Exi/Exe

Termometr oporowy prosty z króćcem typ TOP-PKG-05; /ExiM1/Exi/Exe...

czytaj więcej