Karta produktu

KRYZOWE ODCINKI POMIAROWE według PN-EN ISO 5167:2005, OPL-403

Informacje ogólne o stosowaniu różnych elementów spiętrzających i ich charakterystyki podane są w karcie Kat 400, ZWĘŻKI POMIAROWE–informacje ogólne. Dokładne opisy podane są na rysunkach konstrukcyjnych dostarczonych przez zamawiającego lub wykonanych przez Alf-Sensor.

Precyzyjne rury pomiarowe (meter run) stosuje się w dwóch przypadkach, gdy:

1.    wymagana jest dokładność pomiaru lepsza niż 1%

2.    średnica wewnętrzna rurociągu (lub odcinka pomiarowego) <50mm. W tym przypadku obliczenia są wykonywane zgodnie z normą ASME-MFC-14M-2003

Uwaga: średnicę otworu podaje Kupujący przesyłając wydruk z programu obliczeniowego) lub oblicza Alf-Sensor według danych procesowych podanych przez Kupującego (patrz karta katalogowa ZWĘŻKI POMIAROWE-arkusz danych procesowych)

 

pobierz plik

Zapytaj o ten produkt

zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Alf Sensor Sp.J. z siedzibą w Krakowie, zawartych w formularzu moich danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu

Zobacz również